קירות ירוקים

גינות 2000 ,מתקין יחיד בדרום של קירות ירוקים בכל גודל וצורה
כולל תאורת גן